badania i nadzór

Badania:
 • modelowe
 • geologiczne
 • inżynierskie
 • geotechniczne
Nadzór:
 • geologiczny
 • hydrogeologiczny
a także:
 • monitoring wód podziemnych
 • ekspertyzy
 • opinie hydrogeologiczne
 • opinie środowiskowe
 • przeglądy ekologiczne

Zakład Usług Hydrogeologicznych
Zygmunt Kliński

 
ul. Gospody 9B/15
80-344 Gdańsk
NIP 584-100-64-75